Om Ekenes Industriservice

jre.jpg - 235631 Bytes

Sivilingeniør Jan R. Ekenes er registrert som selvstendig næringsdrivende
fra september 2004 med Ekenes Industriservice.
Ideen er å gi industribedrifter et godt tilbud om bygging av moderne
styresystemer samt service og oppgradering av eldre styresystemer.

Jan Ekenes har lang erfaring innen feltene elektronikk konstruksjon, robot-
teknologi, styrte maskiner og programvare.