Velkommen til
Ekenes Industriservice.

Trenger ditt firma hjelp til:
  • Bygging av ny maskinstyring
  • Service/Reparasjon av styringer/systemer
  • Ombygging av eldre maskinstyringer
  • Moderne kommunikasjon med maskinene
  • Konsulenttjenester innenfor fagene nevnt ovenfor
Spesialfelt er konstruksjon, service og ombygging av maskinstyringer samt
kommunikasjon mellom disse og IT systemer.

Håndterer både CNC teknologi og PLS styringer fra flere fabrikanter.

Gir råd for oppbygging av styringen til produksjonslinjer og annen automasjon.

Skriver programvare for å tilpasse og kommunisere mellom forskjellige systemer.

Ekenes Industriservice er nå leverandør av Spinner CNC maskiner.
Se www.spinner-norge.no

Benytt menyen til venstre for mer detaljer